RECETOX EDUCATION | Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí

Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU

Zahajovací workshop projektu RECETOX EDUCATION

Ve dnech 24. a 25. února se konal zahajovací workshop projektu RECETOX EDUCATION – Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU (CZ.1.07/2.2.00/15.0213) - orientovaný na představení hlavních směrů projektu v rámci výukových aktivit garantovaných Centrem pro výzkum toxických látek v prostředí a na vzájemné seznámení partnerů a řešitelů projektu. Hlavním cílem workshopu bylo také nastartování komunikace mezi partnery projektu a vyučujícími ohledně možných inovací předmětů, zformování pracovních týmů a koordinace úkolů zapojených osob. V průběhu workshopu byly dále charakterizovány jednotlivé klíčové aktivity projektu a po celou dobu probíhala živá diskuse o možných formách spolupráce mezi zúčastněnými stranami.

Pozvánka na workshop v pdf

Program workshopu s prezentacemi ke stažení

Prezentace workshop Recetox Education

Seznam účastníků workshopu

 

Zahajovací workshop projektu RECETOX EDUCATION Zahajovací workshop projektu RECETOX EDUCATION Zahajovací workshop projektu RECETOX EDUCATION

Zahajovací workshop projektu RECETOX EDUCATION Zahajovací workshop projektu RECETOX EDUCATION Zahajovací workshop projektu RECETOX EDUCATION

Zahajovací workshop projektu RECETOX EDUCATION Zahajovací workshop projektu RECETOX EDUCATION Zahajovací workshop projektu RECETOX EDUCATION

Zahajovací workshop projektu RECETOX EDUCATION Zahajovací workshop projektu RECETOX EDUCATION

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
OPVK - RECETOX EDUCATION