RECETOX EDUCATION | Zahájení výuky nových prakticky zaměřených kurzů

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUAktuality

Zahájení výuky nových prakticky zaměřených kurzů


V prvním říjnovém týdnu 2011 byla zahájena výuka dvou nových kurzů vytvořených v rámci projektu OPVK "Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU" (CZ.1.07/2.2.00/15.0213), které jsou významně zaměřeny na environmentální praxi: Nápravy environmentálních škod (ENV008), který vyučují odborníci z ENVISAN-GEM, a.s. a Odpadové hospodářství v praxi (ENV009), který vyučují odborníci ze SITA CZ a.s..

Do obou kurzů se zapsalo 43 studentů, což předčilo všechna očekávání řešitelů projektu. Na prvních lekcích kurzu byla hojná účast a studenty kromě přednášek také čekají zajímavé exkurze do reálných provozů dané problematiky.

Zahájení výuky nových prakticky zaměřených kurzů Zahájení výuky nových prakticky zaměřených kurzů

05.10.2011

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí