RECETOX EDUCATION | Terénní cvičení z chemie životního prostředí a ekotoxikologie 2011

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUAktuality

Terénní cvičení z chemie životního prostředí a ekotoxikologie 2011


Jako každý rok, i letos v červnu proběhlo týdenní terénní cvičení z chemie životního prostředí a ekotoxikologie (kurz C6490) na observatoři v Košeticích, kterého se zúčastnilo 17 studentů. Cvičení probíhalo v týdnu od 6. do 10. června 2011 a jeho obsah byl letos významně inovován díky podpoře projektu OPVK "Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU" (CZ.1.07/2.2.00/15.0213). Díky finanční podpoře projektu mohli studenti také využít autobusové přepravy přímo od budovy Centra pro výzkum toxických látek v prostředí až k branám observatoře a v pátek zpět. Program celého týdne byl nabitý k prasknutí. Letošní koncepce doznala výrazných změn oproti minulým letům zejména tím, že celý program byl tematicky rozdělen na vodu, vzduch a půdu, jako hlavní environmentální matrice, které jsou předmětem environmentální chemie a ekotoxikologie. Pro účely cvičení byl vytvořen manuál (viz níže), který je kombinací výukových textů a doplňovacího pracovního sešitu pro studenty.

Do cvičení se výrazněji než v minulých letech zapojili pracovníci Českého hydrometeorologického ústavu, který je strategickým partnerem projektu. Jak je vidět v přiloženém programu cvičení níže, pracovníci observatoře (dr. Váňa, ing. Šmejkalová, ing. Čech, ing. Pekárek) připravili pro studenty hned 4 nové přednášky a 4 inovované prohlídky observatoře a přilehlého povodí. Také další bloky vznikly za účasti externích odborníků – ing. Kubík z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (pedologický průzkum), dr. Šejnohová z Botanického ústavu AVČR (odběry a taxonomie sinic a řas), doc. Frouz z PřF UK (odběry a taxonomie půdní bioty) a doc. Šeda (fytocenologický průzkum). Další bloky připravili zaměstnanci Centra (dr. Brabec – hydrobiologický průzkum, dr. Prokeš – odběry vzduchu a vody). Celé cvičení bylo organizováno a koordinováno doc. Hofmanem a dr. Prokešem z Centra.

Je samozřejmé, že i v tak nabitém odborném programu si studenti našli čas na procházky po okolí, sportovní aktivity, posezení u dobrého jídla a pití a zejména vzájemnou komunikaci, která splnila účel seznámení studentů mezi obory i ročníky.

O tom, že se nám podařilo studenty velice zaujmout, svědčí pečlivě vypracované protokoly do cvičení (viz. ukázka protokolu ze cvičení ).

Náladu na letošním terénním cvičení ilustrují i fotografie níže.

Manuál cvičení
Program cvičení

Terénní cvičení z chemie životního prostředí a ekotoxikologie 2011 Terénní cvičení z chemie životního prostředí a ekotoxikologie 2011 Terénní cvičení z chemie životního prostředí a ekotoxikologie 2011 Terénní cvičení z chemie životního prostředí a ekotoxikologie 2011

21.09.2011

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí