RECETOX EDUCATION | Důležité termíny

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUDůležité termíny

Důležité termíny

Harmonogram akademického roku na PřF

Nejdůležitější termíny pro jaro 2019 / podzim 2019

 

Termíny jaro 2019

Akce

Termín

Poznámka

Vyhlášení nových témat disertačních prací únor 2019 více informací
Přihlášky do bakalářského studia 28.2.2019 více informací
Přihlášky do magisterského navazujícího studia 30.4.2019 více informací
Přihlášky do doktorského studia 30.4.2019 více informací
Přijímací zkoušky do doktorského studia konec června 2019 více informací
Odevzdání DP Speciální biologie, zaměření Ekotoxikologie 17.5.2019  
Odevzdání DP Chemie životního prostředí 17.5.2019  
Odevzdání BP Speciální biologie, zaměření Ekotoxikologie 31.5.2019 2018/2019 není žádný student
Odevzdání BP Chemie (práce školitelů v Centru) 31.5.2019  
Obhajoba DP Speciální biologie, zaměření Ekotoxikologie

10.6.2019, od 9 hod, seminární místnost A29/4.patro

 

Komise: Bláha, Hofman, Hilscherová, Maršálek, Čupr, Šimek, Klánová

Obhajoba DP Chemie životního prostředí 10.6.2019, od 11 hod, seminární místnost A29/4.patro

Komise: Šimek, Holoubek, Vrana, Čupr, Hofman, Bláha, Klánová

SZZ Mgr. Speciální biologie, zaměření Ekotoxikologie 27.6.2019, od 9 hod, seminární místnost A29/4.patro

Komise: Bláha, Hofman, Hilscherová, Šimek

SZZ Mgr. Chemie životního prostředí 27.6.2019, od 10 hod, seminární místnost A29/4.patro

Komise: Šimek, Vrana, Hofman, Bláha, Klánová

SZZ BP Speciální biologie, zaměření Ekotoxikologie

společně s celou Speciální biologií – termín stanoví ústav experimentální biologie

 

2018/2019 není žádný student

Obhajoba BP Speciální biologie, zaměření Ekotoxikologie  -

2018/2019 není žádný student

Obhajoba BP Chemie (práce školitelů v Centru)

27.6.2019, od 13 hod, seminární místnost A29/4.patro

Komise: Šimek, Vrana, Čupr, Hofman

SZZ Bc. Chemie (celý obor)

společně s celou chemií – termín stanoví ústav Chemie

cca polovina června

komise

 

 

Termíny podzim 2019

Akce

Termín

Poznámka

Vyhlášení nových témat bakalářských a diplomových prací a přihlašování studentů září - říjen více informací
Přihlášky k rigoróznímu řízení 1.9. - 30.9.2019 více informací
K dispozici jsou aktuální okruhy SZZ pro všechny obory na jarní termíny říjen více informací
Odevzdání BP a DP pro termín SZZ v únoru (všechny obory) 7.1.2019  
SZZ únorový termín (všechny obory) 8.2.2019, 8:30, seminární místnost A29, 4. patro

Komise CHŽP: Šimek, Vrana, Holoubek, Hofman, Bláha, Čupr

Komise Ekotox: Hofman, Bláha, Šimek, Čupr

 

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí