RECETOX EDUCATION | Komise Mgr CHŽP

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUKomise Mgr CHŽP

Komise Mgr CHŽP

KOMISE SZZ CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (magisterský studijní program)

Předsedové:

 • prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
 • prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
 • doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.
 • prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.

Členové:

 • doc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
 • prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
 • prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
 • Ing. Anton Kočan, CSc.
 • doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.
 • Ing. Branislav Vrana

Externí členové:

 • doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. – VUT Brno
 • doc. Ing. Jan Tříska, CSc. – Centrum výzkumu globální změny AV ČR, České Budějovice
Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí