RECETOX EDUCATION | Pro střední školy

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUPro střední školy

Pro střední školy

Máte zájem u nás studovat?

Informace k přijímacímu řízení do bakalářského studia PřF MU

Středoškolská odborná činnost (SOČ)

Centrum umožňuje středoškolským studentům (nebo výjimečně pokročilým žákům základních škol) uskutečnit samostatný výzkumný projekt v rámci SOČ http://www.soc.cz/o-soc v případě, že je téma studentské práce v souladu s vědeckými směry Centra.

Příklady realizovaných projektů z minulých let:

  • výzkum toxických vodních květů sinic v Jihomoravském kraji
  • praktické použití bakteriálních bioluminiscenčních testů na vzorky sedimentů
  • sledování hormonálních látek v odpadních vodách

TALNET

Centrum je zapojeno do vzdělávacího projektu pro zvídavou a nadanou mládež se zájmem o přírodní a technické vědy, který nabízí aktivity pro studenty i učitele z celé České republiky prostřednictvím on-line tématicky různorodých kurzů.
http://www.talnet.cz/talnet_new/

Tým Centra vytvořil celoroční on-line kurz "Chemické látky v přírodě - pomoc nebo hrozba?". Kurz obsahuje 12 lekcí věnovaných tématům z oblasti problematických chemických látek - pesticidů, ropných produktů; léčiv v prostředí; znečištění vod živinami; solení silnic a také "každodenní" ekologií (hodnocení životního cyklu produktů, ekostopa domácnosti, technologie čištění odpadních vod). Kurz je určen pro středoškolské studenty, kteří se chtějí odborně vzdělat v oblasti chemie životního prostředí a ekotoxikologie, zajímají se o aktuální problémy životního prostředí a chtěli by detailněji pochopit environmentální souvislosti.

Ve spolupráci s TALNET Centrum dále nabízí on-line kurz spojený s exkurzí do laboratoří "Od kořínků ke konečkům aneb GMO versus ekologické zemědělství", který popisuje základní článek produkce potravin - půdu, ale diskutuje také stinnou stránku zemědělství, která spočívá v používání pesticidů a jejich negativním vlivu na půdu a organismy. Součástí exkurze je ekotoxikologický biotest s jedním z důležitých zástupců půdní fauny.

Kurzy pro talentované studenty

Ve spolupráci s Jihomoravským Centrem pro Mezinárodní Mobilitu (JCMM) Centrum pravidelně (jaro, podzim) pořádá jednodenní kurzy pro vybrané studenty středních škol s názvem "Pochopení environmentálních souvislostí klíčem k řešení globálních problémů". Formou interaktivní diskuse jsou studenti seznámeni s problematikou moderních polutantů (např. dioxiny, pesticidy, farmaky.) a jejich dopady na ekosystém (akumulace v potravním řetězci, znečištění vod apod.). V rámci kurzu si studenti vyzkouší také laboratorní testy ekotoxicity, modelové chemické experimenty, vypočtou vlastní ekostopu atd. Získané informace z tohoto kurzu poslouží k uvědomění vlastních environmentálních postojů.

Nabíka jednodenních kurzů a dnů otevřených dveří

Centrum pravidelně pořádá Dny otevřených dveří pro studenty středních škol, základních škol i širokou veřejnost. Na programu je prezentace vědecko-výzkumných aktivit Centra ve spojitosti s aktuálními problémy životního prostředí, exkurze v laboratořích a praktické ukázky výzkumu. Návštěvníci jsou seznámeni s nabídkou studia VŠ akreditovaných oborů, které Centrum zaštituje.

Kontakt:

Potřebujete více informací?
Máte zájem o zapojení do nabízených aktivit?
Chcete uspořádat exkurzi ?
Kontaktujte RNDr. Veroniku Paškovou (paskova@recetox.muni.cz)

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí