RECETOX EDUCATION | Seznam nabízených předmětů

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUProfily předmětů

Profily předmětů

Obecná ekotoxikologie
KOD: Bi5580 | JAZYK: ČJ | KREDITY: 2 kr. (plus ukončení) | OBDOBÍ: podzim | ROZSAH: 2/0/0

Obecná ekotoxikologie - cvičení
KOD: Bi5580c | JAZYK: ČJ | KREDITY: 1 kr. (plus ukončení) | OBDOBÍ: podzim | ROZSAH: 0/0/1

Základy toxikologie pro přírodovědce
KOD: Bi5595 | JAZYK: ČJ | KREDITY: 2 kr. (příf plus uk plus > 4)  | OBDOBÍ: jaro | ROZSAH: 2/0/0

Ekotoxikologické biotesty
KOD: Bi5620 | JAZYK: ČJ | KREDITY: 2 kr. (plus ukončení) | OBDOBÍ: jaro | ROZSAH: 2/0/0

Ekotoxikologické biotesty - cvičení
KOD: Bi5620c | JAZYK: ČJ | KREDITY: 2 kr.  | OBDOBÍ: jaro | ROZSAH: 0/0/2

Ekotoxikologie mikroorganismů
KOD: Bi6420 | JAZYK: ČJ | KREDITY: 2 kr. (plus ukončení) | OBDOBÍ: jaro | ROZSAH: 2/0/0

Ekotoxikologie mikroorganismů - cvičení
KOD: Bi6420c | JAZYK: ČJ | KREDITY: 2 kr. | OBDOBÍ: jaro | ROZSAH: 0/0/2

Praktické aspekty EIA
KOD: Bi6920 | JAZYK: ČJ | KREDITY: 2 kr. (plus ukončení) | OBDOBÍ: jaro | ROZSAH: 2/0/0

Imunotoxikologie
KOD: Bi6930 | JAZYK: ČJ | KREDITY: 2 kr. (plus ukončení) | OBDOBÍ: jaro | ROZSAH: 2/0/0

Ekotoxikologie terestrických ekosystémů
KOD: Bi7510 | JAZYK: ČJ | KREDITY: 2 kr. (plus ukončení) | OBDOBÍ: podzim | ROZSAH: 2/0/0

Ekotoxikologie vodních ekosystémů
KOD: Bi7520 | JAZYK: ČJ | KREDITY: 2 kr. (plus ukončení) | OBDOBÍ: podzim | ROZSAH: 2/0/0

Ekotoxikologie vodních ekosystémů - cvičení
KOD: Bi7520c | JAZYK: ČJ | KREDITY: 1 kr. | OBDOBÍ: podzim | ROZSAH: 0/0/1

Půdní ekotoxikologie
KOD: Bi7533 | JAZYK: ČJ | KREDITY: 2 kr. (plus ukončení) | OBDOBÍ: podzim | ROZSAH: 2/0/0

Půdní ekotoxikologie - cvičení
KOD: Bi7533c | JAZYK: ČJ | KREDITY: 3 kr. (příf plus uk plus > 4) | OBDOBÍ: podzim | ROZSAH: 0/0/3 bloková nepravidelná výuka cca 40 hod za semestr

Chemie životního prostředí II - Znečištění složek prostředí
KOD: C4310 | JAZYK: ČJ | KREDITY: 2 kr. (plus ukončení) | OBDOBÍ: jaro | ROZSAH: 2/0/0

Chemie životního prostředí III - Vybrané typy environmentálních polutantů
KOD: C4320 | JAZYK: ČJ | KREDITY: 2 kr. (plus ukončení) | OBDOBÍ: podzim | ROZSAH: 2/0/0

Hmotnostní spektrometrie
KOD: C5900 | JAZYK: ČJ | KREDITY: 2 kr. (plus ukončení) | OBDOBÍ: podzim | ROZSAH: 2/0/0

Chromatografické metody I.
KOD: C5910 | JAZYK: ČJ | KREDITY: 2 kr. (plus ukončení) | OBDOBÍ: podzim | ROZSAH: 2/0/0

Správná laboratorní praxe
KOD: C5920 | JAZYK: ČJ | KREDITY: 1 kr. (plus ukončení) | OBDOBÍ: podzim | ROZSAH: 1/0/0

Analytická chemie ŽP - anorganické polutanty
KOD: C6110 | JAZYK: ČJ | KREDITY: 2 kr. (příf plus uk plus > 4) | OBDOBÍ: jaro | ROZSAH: 2/0/0

Analytická chemie ŽP - anorganické polutanty - laboratorní cvičení
KOD: C6120 | JAZYK: ČJ | KREDITY: 3 kr. (plus ukončení) | OBDOBÍ: jaro | ROZSAH: 0/0/3

Terénní cvičení z CHŽP a Ekotoxikologie
KOD: C6490 | JAZYK: ČJ | KREDITY: 5 kr. (plus ukončení) | OBDOBÍ: jaro | ROZSAH: 1 týden

Chromatografické metody II
KOD: C6850 | JAZYK: ČJ | KREDITY: 2 kr. (plus ukončení) | OBDOBÍ: jaro | ROZSAH: 2/0/0

Moderní metody analýzy organických polutantů
KOD: C6860 | JAZYK: ČJ | KREDITY: 2 kr. (příf plus uk plus > 4)  | OBDOBÍ: jaro | ROZSAH: 2/0/0

Environmentální aspekty průmyslových činností
KOD: C6890 | JAZYK: ČJ | KREDITY: 2 kr. (příf plus uk plus > 4)  | OBDOBÍ: jaro | ROZSAH: 2/0/0

Analýza rizik
KOD: C8580 | JAZYK: ČJ | KREDITY: 2 kr. (plus ukončení) | OBDOBÍ: jaro | ROZSAH: 2/0/0

Analytická chemie životního prostředí - organické polutanty
KOD: C8610 | JAZYK: ČJ | KREDITY: 2 kr. (plus ukončení) | OBDOBÍ: podzim | ROZSAH: 2/0/0

Analytická chemie životního prostředí - organické polutanty - cvičení
KOD: C8620 | JAZYK: ČJ | KREDITY: 3 kr. (plus ukončení) | OBDOBÍ: podzim | ROZSAH: 0/0/3

Základy studia environmentálních procesů
KOD: C8640 | JAZYK: ČJ | KREDITY: 4 kr. (plus ukončení) | OBDOBÍ: jaro | ROZSAH: 0/4/0

Environmentalistika v dnešním světě
KOD: ENV001 | JAZYK: ČJ | KREDITY: 3 kr. (příf plus uk plus > 4) | OBDOBÍ: podzim | ROZSAH: 2/1/0

Trvale udržitelný rozvoj
KOD: ENV002 | JAZYK: ČJ | KREDITY: 2 kr. (příf plus uk plus > 4) | OBDOBÍ: jaro | ROZSAH: 2/0/0

Environmentální informace a modelování
KOD: ENV003 | JAZYK: ČJ | KREDITY: 2 kr. (příf plus uk plus > 4) | OBDOBÍ: jaro | ROZSAH: 1/1/0

Stáž v environmentální praxi
KOD: ENV004 | JAZYK: ČJ | KREDITY: 3 kr | OBDOBÍ: podzim | ROZSAH: 3-5 dní

Politika a nástroje ochrany životního prostředí
KOD: ENV005 | JAZYK: ČJ | KREDITY: 2 kr. (příf plus uk plus > 4) | OBDOBÍ: jaro | ROZSAH: 2/0/0

Statistické zpracování environmentálních dat
KOD: ENV006 | JAZYK: ČJ | KREDITY: 3 kr. (příf plus uk plus > 4) | OBDOBÍ: podzim | ROZSAH: 1/2

Vzorkování a základní chemické a biologické analýzy v hodnocení životního prostředí
KOD: ENV007 | JAZYK: ČJ | KREDITY: 3 kr. (příf plus uk plus > 4) | OBDOBÍ: jaro | ROZSAH: 1/0/2

Nápravy environmentálních škod
KOD: ENV008 | JAZYK: ČJ | KREDITY: 2 kr. (příf plus uk plus > 4) | OBDOBÍ: podzim | ROZSAH: 1/1/0

Odpadové hospodářství v praxi
KOD: ENV009 | JAZYK: ČJ | KREDITY: 3 kr. (příf plus uk plus > 4) | OBDOBÍ: podzim | ROZSAH: 2/1/0

LCA – hodnocení životního cyklu výrobků a služeb
KOD: ENV010 | JAZYK: ČJ | KREDITY: 2 kr. (příf plus uk plus > 4) | OBDOBÍ: jaro | ROZSAH: 1/1/0

Přenositelné kompetence v environmentální praxi
KOD: ENV011 | JAZYK: ČJ | KREDITY: 2 kr. (příf plus uk plus > 4) | OBDOBÍ: podzim | ROZSAH: 1/1/0

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí