RECETOX EDUCATION | Chemie životního prostředí II - Znečištění složek prostředí

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUChemie životního prostředí II - Znečištění složek prostředí

Chemie životního prostředí II - Znečištění složek prostředí

Kód v is.muni: C4310 | Jazyk: ČJ | Období: jaro | Rozsah: 2/0/0
Kredity: 2 kr. (plus ukončení) | Ukončení: zk

Vyučující:

Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.


Na konci tohoto kurzu bude student schopen:

  • charakterizovat vlastnosti jednotlivých složek životního prostředí (atmosféra, hydrosféra, pedosféra, biosféra) a kombinovat tuto znalost s výskytem a osudem chemických látek v těchto složkách
  • rozumět problémům souvisejícím s jejich znečišťováním z přírodních i antropogenních zdrojů
  • vysvětlit souvislosti mezi zdroji znečišťování a primárním i sekundárním znečištěním jednotlivých složek prostředí
  • charakterizovat a diskutovat důsledky znečištění pro stav životního prostředí a zdraví lidí

Profil předmětu v katalogu předmětů MUNI


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí