RECETOX EDUCATION | RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D.

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MURNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D.

RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D.RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D.

E-mail: bittner@recetox.muni.cz

Telefon: +420 549 493 807

Profil v is.muni.cz: RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D. - profil v is.muni.cz

Profil na stránkách MU: RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D. - profil na muni.cz


Ve své výzkumné činnosti se věnuji osudu toxických látek ve vodách. Především zkoumám co se s nimi děje za přítomnosti rozpuštěných humusových látek, či jak se změní jejich toxicita, pokud na ně září slunce. Zajímají mne toxické látky, které vykazují tzv. toxicitu dioxinového typu, nebo látky které narušují hormonální systém organizmů. K tomuto výzkumu používám buněčné linie (testy in vitro, neboli ve zkumavce), které jsou alternativou oproti testům toxicity na zvířatech. Jedním z nejzajímavějších výsledků mého bádání je to, že i samotné humusové látky (které se vyskytují přirozeně ve vodách i půdách, a dávají jim charakteristickou nažloutlou či hnědou barvu) mohou být pro organizmy toxické. V současnosti vedu jednu doktorandku, dva diplomanty a jednu bakalářku, a také dva studenty SŠ, kteří tu zpracovávají svou SOČ. Na základě svého výzkumu jsem publikoval 6 odborných článků s IF a více než 30 konferenčních příspěvků.
Významnou část mé činnosti v Centru tvoří také výukové aktivity. Při přípravě výukových materiálů čerpám nejen ze svého působení na přírodovědecké fakultě, ale i ze studia oboru Humanitní environmentalistika na Fakultě sociálních studií, MU.
Vedle své profesní činnosti se rád věnuji své rozrůstající se rodině, a ve zbytku času také hraní v cimbálové muzice či aktivitám v obci, kde žiji.


Vyučuje předměty:

Environmentalistika v dnešním světě
Trvale udržitelný rozvoj
LCA – hodnocení životního cyklu výrobků a služeb

 


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí