RECETOX EDUCATION | Semináře

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUSemináře

Semináře

Semináře jsou vždy ve čtvrtek ve 13:00 hodin v učebně RCX 1

Seminars are every Thursday 1 PM in lecture room RCX 1. Seminars are mostly in Czech, English seminars are indicated with "ENG" mark.

Program

Termín

Téma

21/2/2019

Promítání filmu "Je s námi konec?" s následnou diskusí (http://www.csfd.cz/film/455787-je-s-nami-konec)

Další relevantní k diskusi: https://www.beforetheflood.com; kontroverzní pohled (film https://www.csfd.cz/film/232193-kdo-muze-za-globalni-oteplovani) s úvodním komentářem: https://youtu.be/LMQZ-8rCev4; další filmy: Nepříjemná pravda (2006) https://www.csfd.cz/film/222320-neprijemna-pravda; Nepříjemné pokračování (2018): https://www.csfd.cz/film/482785-neprijemne-pokracovani-nebat-se-rict-pravdu;

28/2/2019 seminář je posunut na úterý 26/2 v 9 hod v RCX1: dr. Adamovský (RECETOX): Multi-omic approach to determine effect of model metabolic disruptor on microbiome-gut axis (Marie-Curie/Florida)
7/3/2019 seminář je posunut na úterý 5/3 v 9 hod v RCX1: dr. Kalina a dr. White: monitoring ovzduší v Evropě a Africe
14/3/2019 Promítání filmu "Underkastelsen" s následnou diskusí (http://www.csfd.cz/film/320827-underkastelsen)
21/3/2019 Externality aneb jak řeší znečištění nejen neoklasická ekonomie? (Bc. Tomáš  Persaň, ESF MU)
28/3/2019 Interaktivní případová studie - environmentální problém a jeho řešení - zadání (dr. Škulcová)
4/4/2019 Interaktivní případová studie - environmentální problém a jeho řešení - prezentace výsledků práce studentů (dr. Škulcová)
11/4/2019 Bioetika - etika v biologickém a biomedicínském výzkumu (prof. Veselská, ÚEB PřF MU)
18/4/2019 Presentation of the PhD students of the 3rd year; in ENGLISH (Fišerová, Nežiková, Palát, Sedlačková, Špičák, Vazquez Gonzalvez, Rozmánková, Mahat) + 2nd year (Sobotka, Vávra) - program here http://bit.ly/2Ve3Ve5
25/4/2019 Presentation of the PhD students of the 3rd year; in ENGLISH (Fišerová, Nežiková, Palát, Sedlačková, Špičák, Vazquez Gonzalvez, Rozmánková, Mahat) + 2nd year (Sobotka, Vávra) - program here http://bit.ly/2Ve3Ve5
2/5/2019 Prezentace DP po půl roce řešení - 1. ročník navazujícího magisterského studia
9/5/2019 Promítání filmu "An Inconvenient Sequel: Truth to Power" (http://www.csfd.cz/film/482785-neprijemne-pokracovani-nebat-se-rict-pravdu)
16/5/2019 Odpadá
23/5/2019 Prezentace DP – obhajoby na nečisto - 2. ročník navazujícího magisterského studia

 

Máte nápad na téma semináře či připomínku, pište na e-mail níže či sem. Díky! / Have you suggestion for seminars topics or any other comment? Write to my e-mail (below) or here. Thanks!

 

Semináře Centra jsou povinné (minimálně 70% účast) pro: (zápis IS.MUNI.CZ takto)

  • studenty oboru Chemie životního prostředí 4. i 5. ročníku (zapisovat pod kódy C0011, C0012, C0013 a C0014)
  • studenty Speciální biologie, směr Ekotoxikologie 4. i 5. ročníku (zapisovat kódy Bi7002, Bi8002, Bi9003 a Bi0040)
  • studenty jiných oborů vykonávajících v RECETOXu diplomovou práci (pro zápis nutno informovat vyučující pod jakým kódem mají zapsán seminář !!)

Semináře jsou pořádány formou zvaných přednášek tuzemských i zahraničních osobností, přednášek výzkumníků Centra, prezentací projektů a témat Centra a prezentací studentských projektů.

Kontaktní osoba :

doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D., hofman@recetox.muni.cz


Semináře probíhají ve velké učebněRCX1 v budově A29, Kampus Bohunice

!!! Změna programu není vyloučena !!!


Archiv seminářů

Programy starších seminářů (od podzimu 2018)

Programy starších seminářů (podzim 2011 až jaro 2018)

pdf-ikonaProgramy starších, již proběhlých seminářů (jaro/podzim 2010/2011)

pdf-ikonaProgramy starších, již proběhlých seminářů (jaro 2010 a starší)

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí