RECETOX EDUCATION | Spolupráce

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUSpolupráce

Spolupráce

Na výuce PřF MU zaměřené na problematiku životního prostředí spolupracují partnerské instituce, které zabezpečují, že výuka je orientována na problematiku z reálné praxe a tudíž jsou absolventi lépe připraveni na budoucí kariéru. Jedná se vlastně o platformu pro environmentální výuku – síť odborníků a pracovišť, které spolupracují na tom, aby se environmentálně zaměřená výuka na PřF MU zkvalitnila. Základ této platformy tvoří partneři projektu Inovace Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU (CZ.1.07/2.2.00/15.0213), ale postupně jsou zapojováni i další spolupracující odborníci a instituce.

Jak se můžete do naší výuky zapojit i Vy?

  • Jste-li odborník z praxe zabývající se problematikou životního prostředí a máte chuť obohatit vzdělání studentů PřF MU o Vaše zkušenosti a expertízu, kontaktujte nás. Rádi zapojíme vaše know-how do výuky pro zvýšení její kvality a plnosti záběru. Můžete připravit odborný seminář či se zapojit přímo do výuky některého z předmětů. Můžete se také účastnit pracovních workshopů projektu. Spolupráce bude honorována.
  • Jste-li pracovník instituce zabývající se problematikou životního prostředí a máte možnost nabídnout našim studentům či pedagogům zajímavé exkurze či stáže, na kterých si zvýší své vzdělání o praktické zkušenosti, kontaktujte nás. Stejně tak nás kontaktujte, máte-li zájem o šikovného studenta, který u vás bude realizovat bakalářskou, diplomovou, či doktorskou práci. Vaše spolupráce bude honorována.
  • Jste-li studentem MU či jiné vysoké školy, podívejte se na nabídku našich předmětů. Pokud vás některý zaujme, není žádný problém v tom, abyste jej začal navštěvovat. Studujete-li na MU, prostě si předmět zapište. Studujete-li na jiné vysoké škole, kontaktujte nás.
  • Jste-li pedagogem či studentem střední školy a rádi byste se dozvěděli více o environmentálně zaměřené výuce na PřF MU, kontaktujte nás a domluvíme se na formě, jakou to provedeme. V úvahu přichází vaše exkurze u nás, den otevřených dveří, zvaná přednáška našich odborníků pro studenty středních škol, zprostředkování středoškolské odborné činnosti apod.

Kontaktujte nás i v případě, že máte zájem o více informací o našich aktivitách, či pokud máte jakékoliv podněty a připomínky. Těšíme se na kontakt s Vámi!

Partneři projektu:

Arnika - program Toxické látky a odpady SITA, a.s.
   
Výzkumný ústav vodohospodárský,
T. G. Masaryka, v.v.i.
ENVISAN-GEM, a.s.
   
Český hydrometeorologický ústav ECO – Management, s.r.o.
   
Ústrední kontrolní a zkušební ústav zemedelský Státní rostlinolékarská správa
   
Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí