RECETOX EDUCATION | Studijní obory

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUStudijní obory

Studijní obory

Problematikou životního prostředí se na PřF MU do roku 2019 zabývaly zejména obory Chemie životního prostředí a zaměření Ekotoxikologie oboru Speciální biologie. Od roku 2019 je to nový studijní program Životní prostředí a zdraví. Tato studia jsou garantována Centrem pro výzkum toxických látek v prostředí.

 

Detailnější profil studia Chemie životního prostředí

Detailnější profil studia Ekotoxikologie

Pokyny pro studium CHŽP a Ekotoxikologie

 

Detatilní informace pro studijní program Životní prostředí a zdraví

 

 

Částečně se environmentálními tématy zabývají také některé směry výuky oboru Matematická biologie, která je též garantována Centrem. Matematická biologie má vlastní stránky. Problematikou životního prostředí z pohledu ekologie se dále zabývají některé další obory na PřF MU. Tyto však mají své vlastní stránky.

 

Přehled v současnosti platně akreditovaných studijních oborů/programů garantovaných Centrem:

Bakalářské studium

 • Chemie - obecný bakalářský studijní program PřF MU garantovaný Ústavem chemie, ale ve třetím ročníku již část studentů realizuje v Centru bakalářské práce zaměřené na chemii životního prostředí
 • Ekotoxikologie, zaměření oboru Speciální biologie
 • Životní prostředí a zdraví
 • Matematická biologie a biomedicína

Magisterské navazující studium

 • Chemie životního prostředí
 • Ekotoxikologie, zaměření oboru Speciální biologie
 • Životní prostředí a zdraví
 • Matematická biologie a biomedicína

Doktorské studium

 • Chemie životního prostředí
 • Ekotoxikologie
 •  

Již neakreditované obory v historii:

 • Ochrana a tvorba životního prostředí (1990 – 1996)
 • Ochrana životního prostředí – ekotoxikologie (1997 – 2000)
Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí