RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Indikátory pro odhad zdrojů kontaminace prostředí polyaromatickými uhlovodíky

Student: Klára Kozáková

Školitel: 

Rok: 2005

Odkaz na IS.MUNI.CZ: 


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí