RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Nové mechanizmy endokrinní dizrupce - narušení thyroidního a glukokortikoidního systému

Student: Veronika Musilová

Školitel: RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D.

Rok: 2014

Odkaz na IS.MUNI.CZ: https://is.muni.cz/th/393410/prif_b

Obor: Ekotoxikologie


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí