RECETOX EDUCATION | Témata studentských prací

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Témata disertačních prací

realizované / obhájené

Realizované práce

Zahájeno v roce 2017

studentnázevškolitel

Ekotoxikologie

Barbara KubíčkováHealth risks of natural toxins in surface watersDoc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
Ondřej VávraStudium vztahů mezi přístupovými cestami a aktivitou enzymů metodami molekulového modelováníProf. Mgr. Jiří Damborský, Dr.

Chemie životního prostředí

Marcel SchneiderWater treatment operations to remove natural toxins from surface waterProf. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Jaromír SobotkaZřízení sítě pro dlouhodobé globální monitorování organických polutantů ve vodním prostředíDoc. Ing. Branislav Vrana, PhD.

Nahoru

Zahájeno v roce 2016

studentnázevškolitel

Ekotoxikologie

Tek Jung MahatAnalyses of effective spatial scales for anthropogenic activities in river basinsProf. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Eliška Rozmánková

Chemie životního prostředí

Petra FišerováMetody hmotnostní spektrometrie pro hodnocení vlivu chemické expozice na lidský metabolismusProf. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Barbora NežikováZdroje a distribuce perzistentních organických polutantů v ovzduší a atmosférické depozici střední EvropyProf. Gerhard Lammel, PhD.
Jiří PalátBiomonitoring organických látek v lidských tkáních metodami vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrieProf. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Lenka SedlačkováVyužiti pasivního vzorkování organických znečišťujících látek k hodnocení expozice ve vnitřním prostředíDoc. Ing. Branislav Vrana, PhD.
Petr špičákModelování procesů ve skládkáchProf. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.

Nahoru

Zahájeno v roce 2015

studentnázevškolitel

Ekotoxikologie

Ondřej Brózman Epigenetické a imunomodulační účinky toxických látek v in vitro modelech dýchací soustavyRNDr. Pavel Babica, Ph.D.
Natália Neuwirthová Osud a biodostupnost starých a nových typů kontaminantů v půdáchDoc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Zuzana Nováková Metody pro hodnocení toxického potenciálu látek z atmosférických matricMgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
Jan Raška In vitro hodnocení účinků environmentálních kontaminantů na tkáňovou homeostázuRNDr. Pavel Babica, Ph.D.
Dana Trávníčková Osud, biodostupnost a efekty nanopesticidů v půděDoc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

Chemie životního prostředí

Simona Jílková Látky narušující hormonální rovnováhu: vztah mezi jejich obsahem v produktech, emisemi, hladinami ve vnitřním prostředí a expozicíProf. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Kristýna Kroupová Expozice člověka toxickým kovům a jejich akumulace v tkáníchProf. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Chimi Wangmo Nové přístupy hodnocení endokrinních disruptorů v kontaminovaných vodáchRNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D.
Gabriela Ondrušková Studie dopadu mrazení na biologicky aktivní látkyMgr. Dominik Heger, Ph.D.
Alena Škodová Metody vzorkování steroidních látek v environmentálních matricíchDoc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.

Nahoru

Zahájeno v roce 2014

studentnázevškolitel

Ekotoxikologie

Aneta DydowiczováVyužití metod vysokokapacitní obrazové analýzy ke studiu biologických účinků chemických látekRNDr. Iva Sovadinová, Ph.D.
Zdena MoosováStudium biologických účinků a toxicity zajímavých metabolitů sinicMgr. Ondřej Adamovský, Ph.D.
Affiefa YawerÚčinky environmentálních kontaminantů na somatické testikulární buňkyRNDr. Pavel Babica, Ph.D.
Luděk SehnalLátky se specifickými mechanismy účinku v akvatických ekosystémechMgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
Eva TrávníčkováStudium vlastnostní a biologických účinků nových typů nanokompozitních materiálůProf. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Marek PípalOvlivnění raného vývoje živočichů látkami ve vodním prostředíMgr. Klára Hilscherová, Ph.D.

Chemie životního prostředí

Jakub UríkOptimalizace, kalibrace a terénní testování pasivních vzorkovacích zařízení pro monitoring polárních organických látek.Ing. Branislav Vrana, Ph.D.
Radovan KarešAplikace techniky pasivního vzorkování volného ovzduší v regionálních monitorovacích sítíchProf. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Petra Babková (Szelcsányiová) Studium vztahů mezi strukturou, funkcí a evolucí halogenalkandehalogenas rekonstrukcí sekvencí ancestrálních enzymůMgr. Radka Chaloupková, Ph.D.
Michaela BelháčováPasivní vzorkování v sedimentech pro stanovení koncentrací a dostupnosti organických znečišťujících látekIng. Branislav Vrana, Ph.D.

Nahoru

Zahájeno v roce 2013

studentnázevškolitel

Ekotoxikologie

Marie Minaříková (Michelová) Ekotoxikologie léčiv a směsí chemických látek významných v životním prostředíDoc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Markéta Hůlková (Brázdová)Ekotoxikologické hodnocení materiálů založených na nanočásticích stříbraProf. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
Lucie ČtveráčkováIn vitro metody pro identifikaci a charakterizaci chemopreventivních účinků a mechanismů fytochemikáliíRNDr. Pavel Babica, Ph.D.
Martin HrochAnalýza reakce říčního makrozoobentosu na kombinaci stresorůMgr. Karel Brabec, Ph.D.
Jana Lebedová Biochemické změny indikující působení toxických látek u obratlovcůMgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
Pavla PlachtováEkotoxikologické hodnocení pokročilých technologií čištění vod založených na sloučeninách železaProf. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
Jana Priebojová Charakterizace specifických účinků metabolitů sinic a řasMgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
Tereza Procházková Bioaktivní látky ze sinic a řasMgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
Anna Segečová Use of photoautotrophic cultures for high throughput screening of toxic compounds by fluorescence imagingProf. Dr. Thomas Roitsch
Markéta SvobodováPřestup polutantů z půdy do bioty ve vztahu k rizikům pro terestrický ekosystém a zdraví lidíDoc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

Chemie životního prostředí

Libor JašaVývoj, optimalizace a využití pasivních vzorkovačů pro monitoring sinicových toxinůRNDr. Pavel Babica, Ph.D.
Marek Pernica Studium distribuce alkylfenolů v environmentálních matricíchDoc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.
Zuzana BílkováSteroidní látky v prostředí a biotických matricíchDoc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.
Martina KrátkáExpozice člověka chemickým látkám v prostředíProf. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Marek ŠudomaModerní nástroje a přístupy pro studium osudu a biodostupnosti pesticidů v půdě a souvisejících složkách životního prostředídoc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Petra Spálovská (Netroufalová) Steroidní látky v prostředí a biotických matricích.Doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.

Nahoru

Zahájeno v roce 2012

studentnázevškolitel

Ekotoxikologie

Jakub Javůrek Biodetekční systémy v hodnocení hladin bioaktivních látek v prostředíMgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
Lucia Škulcová Biodostupnost kontaminantů pro půdní organismyDoc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Matina Kalivodová Fyzikální, chemické a biologické projevy hydromorfologické degradace říčních ekosystémůMgr. Karel Brabec, Ph.D.
Amrita Basu Modern mammalian in vitro models for research of cyanobacterial toxicityRNDr. Pavel Babica, Ph.D.
Lucie Šindelářová Využití mikrobiálních parametrů pro bioindikaci kvality půdDoc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Lukáš Kohút Experimentální hodnocení a modelování účinků směsí chemických látekProf. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

Chemie životního prostředí

Martina Hvězdová Distribuce steroidních látek v půdním prostředíDoc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.
Marie Daniëlle Mulder Long-range atmospheric transport pathways of persistent organic pollutants in Europe and to and from EuropeProf. Gerhard Lammel, PhD.

Nahoru

Zahájeno v roce 2011

studentnázevškolitel

Ekotoxikologie

Petr MasnerEkotoxikologické a ekologické hodnocení kontaminace ve vodním prostředíDoc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Michael PescheckOnline determination of microbial and cellular metabolism activity by a novel electrochemical bioactivity-measuring-system - activity studies from biotechnological processes and toxicological investigations with the view of reducing animal testingDoc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

Chemie životního prostředí

Tomáš TomšejStudium lehkých uhlovodíků zemního plynu metodou iztopových analýzDoc. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Samuel MachAnalytické metody pro studium osudu steroidních látek v environmentálních matricích.Doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.

Nahoru

Zahájeno v roce 2010

studentnázevškolitel

Ekotoxikologie

Anita ÉrsekováHladiny a biologické účinky toxických látek v ovzdušíDoc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

Nahoru

Obhájené práce

Obhájeno v roce 2017

studentnázevškolitel

Ekotoxikologie

Pavel PilerLéčiva v životním prostředí - hodnocení a modelování ekotoxikologických účinků a environmentálních rizikDoc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Anežka Nečasová SharmaHodnocení genotoxicity chemických látek u dermální, inhalační a dietární expoziceRNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
Katarína Bányiová Přestup chemických látek přes biologické membrányRNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
Eliška SychrováNové mechanismy toxicity a ekotoxicity sinic a dalších agens ve vodním prostředíMgr. Klára Hilscherová, Ph.D.

Chemie životního prostředí

Daniela Baráková Nové metody detekce genotoxických efektů environmentálních polutantůRNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
Miroslav Brumovský Sledování nových polutantů ve vzdálených pobřežních vodáchLuca Nizzetto, PhD.
Jiří KalinaNové metody pro hodnocení etmosférických hladin perzistentních organických polutantůProf. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
Krzysztof OkonskiOsud a transport perzistentních organických polutantů v atmosféřeDoc. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Pavel RotterVýznam a metody hodnocení difúzní kontaminace lesních půdIng. Milan Sáňka, Dr.
Mária Chropeňová Hodnocení kvality ovzduší s využitím borového jehličíRNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
Pavlína Karásková Perfluorované látky v matricích životního prostředíDoc. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Eliška Čechová Analýza metabolitů toxických organických polutantů v lidských tělesných tekutináchIng. Anton Kočan, CSc.
Marta Seifertová Analýza vybraných pesticidů s vývojovou neurotoxicitou v lidských a živočišných vzorcíchIng. Anton Kočan, CSc.
Jan SadílekDetekce, odstraňování a osud estrogenů ve vodáchDoc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.

Nahoru

Obhájeno v roce 2016

studentnázevškolitel

Ekotoxikologie

Lukáš DanielMolekulové modelování substrátové specifity enzymůProf. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
Adam JonášModerní in vivo biotesty v ekotoxikologii kontaminovaných a odpadních vodprof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

Chemie životního prostředí

Jan Brulík Vývoj analytických metod pro studium azaarenů a azaaronů v enviromentálních maticíchDoc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.
Linda LandlováDetailní charakterizace atmosférických částicprof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Joseph K'ekuboni Malongwe Studium fotochemických transformací polutantů ve sněhu a ledu za simulovaných přírodních podmínek polárních oblastíProf. RNDr. Petr Klán, Ph.D.
Ondřej SáňkaVyužití GIS v enviromentálních vědáchRNDr. Pavel Čupr, Ph.D.

Nahoru

Obhájeno v roce 2015

studentnázevškolitel

Ekotoxikologie

Jana VašíčkováHodnocení ekotoxicity pevných matric kontaktními biotestyDoc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

Chemie životního prostředí

Jan KutaKovy a jejich formy v životním prostředíMgr. Jiří Machát, Ph.D.

Nahoru

Obhájeno v roce 2014

studentnázevškolitel

Ekotoxikologie

Petra MacíkováBiotesty pro studium specifických účinků směsí polutantů v prostředíprof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Carpentier Cornelia Johanna The Carpet of the Sun - On the Quantification of Algal BiomassProf. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
Soňa SmetanováModelování ekotoxických a ekologických rizik nebezpečných látek ve vodním prostředíProf. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

Chemie životního prostředí

Lenka Vaňková Fázové děje na rozhraních atmosféra-voda-prachové čáticeProf. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Kamil Čonka Organochlórové perzistentné polutanty v životnom prostredí, potravinách a ľudskej popouláciiIng. Anton Kočan, CSc.
Veronika JálováSpecifické mechanismy účinků směsí polutantů v prostředíMgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
Roman ProkešVývoj a charakterizace nových typů pasivních vzorkovačů pro měření kontaminace povrchových vodIng. Branislav Vrana
Celine Degrendele Fate of persistent organic pollutants in the atmosphereProf. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.

Nahoru

Obhájeno v roce 2013

studentnázevškolitel

Ekotoxikologie

Klára Šmídová (Vlčková)Bioavailability of persistent organic pollutants in soils with regard to soil properties and contamination agingDoc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Barbora Jarošová (Jedličková)Biotesty pro sledování přítomnosti hormonálně aktivních látek v povrchových a odpadních vodáchMgr. Klára Hilscherová, Ph.D.

Chemie životního prostředí

Lucie BielskáChemical methods for prediction of bioavailability of persistent organic pollutants in solid environDoc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Debajyoti RayChemistry of some environmentally relevant organic compounds at the air-ice interfaceProf. RNDr. Petr Klán, Ph.D.
Pavel OdráškaHodnocení zdravotních rizik spojených s přípravou a aplikací cytostatických léčivDoc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Martin VojtěšekCharakterizace chemického složení městského aerosoluIng. Zbyněk Večeřa, CSc.

Nahoru

Obhájeno v roce 2012

studentnázevškolitel

Chemie životního prostředí

Kateřina Nováková (Bártová)Biochemické mechanismy toxicity cyanobakteriíDoc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Petr KukučkaMetody vzorkování a analytického stanovení nově sledovaných typů POPs v prostředíDoc. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Martin BeníšekNové mechanismy toxicity významných organických kontaminantůMgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
Veronika Mlčáková (Pašková)Využití biochemických markerů v experimentální ekotoxikologiiMgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
Tereza Štěpánková (Šídlová)In vitro cell bioassays for ecotoxicological assessment of environmental mixturesMgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
Šárka BidmanováVývoj optických biosenzorů pro monitoring kontaminantů v životním prostředíprof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.

Nahoru

Obhájeno v roce 2011

studentnázevškolitel

Chemie životního prostředí

Jan BrezovskýPočítačové modelování enzymůProf. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
Romana KurkováFotochemie perzistentních organických polutantů v přírodním a umělém sněhu a leduProf. RNDr. Petr Klán, Ph.D.
Ondřej MikešMetody studia distribuce a biokoncentrace POPs v terestrickém prostředíDoc. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Jiří KomprdaModelování environmentální distribuce persistentních polutantůProf. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Nela PavlíkováLess explored nuclear receptors and their role in toxicity of natural and anthropogenic compoundsProf. RNDr. Petr Klán, Ph.D.
Táňa KoudelákováIzolace a konstrukce biokatalyzátorů pro enviromentální aplikaceProf. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
Klára KobetičováEfekty a rizika kontaminantů pro roupice v půdním prostředíProf. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Eva Chovancová (Šebestová)Bioinformatická analýza a design halogenalkandehalogenasProf. Mgr. Jiří Damborský, Dr.

Nahoru

Obhájeno v roce 2010

studentnázevškolitel

Chemie životního prostředí

Daniel JančulaEkotoxikologické hodnocení metod pro management projevů trofizaceProf. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
Michal OravecStanovení vybraných organických polutantů ve složkách životního prostředíDoc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.
Ondřej AdamovskýBioakumulace a efekty cyanotoxinů v akvatickém ekosystémuDoc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Lucie BláhováMetody stanovení cyanobakteriálních toxinůProf. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
Jiří KohoutekNové a málo prostudované bioaktivní metabolity cyanobakteriíDoc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Jitka BečanováSeparace a stanovení nitroderivátů toluenuDoc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.
Klára Komprdová (Kubošová)Prediktivní modelování struktury biologických společenstev a environmentálních proměnných na základě referenčních datDoc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr.
Radka ZounkováEffects and Risks of Pharmaceuticals in the EnvironmentProf. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
Lenka Švihálková ŠindlerováGenotoxické a negenotoxické působení polycyklických aromatických uhlovodíků na oválné jaterní buňky in vitroProf. RNDr. Alois Kozubík, CSc.
Ondřej AudyOrganické látky nově zařazené nebo navrhované na seznam Stockholmské úmluvy: metody jejich vzorkování, stanovení a analýzy rizikDoc. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.

Nahoru

Obhájeno v roce 2009

studentnázevškolitel

Chemie životního prostředí

Tatsiana RusinaNové metody vzorkování a zakoncentrování hydrofóbních látek ve vodních ekosystémechDoc. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Martina PavlováScreening a in vitro konstrukce environmentálních biokatalyzátorůProf. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
Radim ŠvábenskýSeparace a stanovení polycyklických aromatických dusíkatých heterocyklůDoc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.
Zuzana FlegrováAplikace reporter gene systému v ekotoxikologiiRNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
Soňa MarvanováGenotoxicita polyaromatických sloučenin v jaterních progenitorových buňkáchRNDr. Miroslav Machala, CSc.
Jitka ČernohlávkováEffects of selected environmental pollutants on soil microbial community in laboratory and field studiesProf. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Martina KobližkováDistribution and fate of persistent organic pollutants in aquatic and terrestrial ecosystemsDoc. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.

Nahoru

Obhájeno v roce 2008

studentnázevškolitel

Chemie životního prostředí

Edita MazurováCombined approaches for evalution of sediment toxicity - chemical analyses, in vitro assays and in vivo biotestsProf. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
Jiří NovákEndokrinně-disruptivní potenciál vzorků z životního prostředíDoc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Petr PavlišInteraktivní softwarové nástroje pro hodnocení vlivů stresorů v monitoringu životního prostředíProf. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Alice DvorskáMetody hodnocení distribuce organických polutantů vprostředíProf. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Hana SlováčkováStudy of the Ecological Role of Viruses and Bacteria in Aquatic EcosystemsProf. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
Maher HaebaEndokrinní disrupce v životním prostředí – experimentální modely a hodnoceníDoc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

Nahoru

Obhájeno v roce 2007

studentnázevškolitel

Chemie životního prostředí

Tomáš BartošStudium ekotoxikologických vlastností s využitím screeningových testů genotoxicityRNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
Jitka BezchlebováEkotoxikologie půdních bezobratlých - žížaly roupice, chvostoskociProf. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Michal ŠkarekHodnocení genotoxického potenciálu a rizik látek vázaných na suspendované částice v ovzdušíProf. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Ivana SochováVyužití hlístie (Nematoda) pro výzkum efektů POPs na receptory v půdním prostředíProf. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Helena ZahradníčkováVývoj analytických metod pro výzkum biologicky aktivních látek. Nové metody pro chirální analýzu aminokyselinProf. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Jindřiška DolinováFotochemie organických polutantů v tuhých médiíchProf. RNDr. Petr Klán, Ph.D.
Michal BittnerEkotoxikologické aspekty huminových látekProf. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Michaela Mikovcová (Drábková)Možnosti omezení masového rozvoje sinic ve vodních nádržíchProf. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
Kamil MotykaTransport vybraných polutantů přes mezifázové rozhraní vzduch-vodaIng. Zbyněk Večeřa, CSc.
Petra RůžičkováExperimentální studium enviromentálních procesůProf. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Marie SkybováStudium transportu a transformací troposférických polutantůProf. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Marie SmutnáExperimentální modely chronické ekotoxicity s vodními bezobratlýmiProf. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
Nina MatykiewiczováFotochemie persistentních látek v tuhých matricíchProf. RNDr. Petr Klán, Ph.D.

Nahoru

Obhájeno v roce 2006

studentnázevškolitel

Chemie životního prostředí

Iva SovadinováToxicita xenobiotik zprostředkovaná přes jaderné receptoryDoc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Blanka BurýškováVývojová toxicita a embryotoxicita organických polutantůProf. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
Pavel BabicaEnvironmentální a ekotoxikologické aspekty sinicových toxinů - microcystinůProf. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
Roman ŠmídInformační a datová základna pro hodnocení ekologických rizikProf. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Jaroslav JanošekIn vitro toxikologie nových xenobiotik - role jaderných receptorůProf. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.

Nahoru

Obhájeno v roce 2005

studentnázevškolitel

Chemie životního prostředí

Martina Gavelová (Plíšková)Biochemické markery in vitro - studium endokrinních mechanismů působení xenobiotikRNDr. Miroslav Machala, CSc.
Miroslav CiganekDeriváty aromatických uhlovodíků ve složkách životního prostředíRNDr. Miroslav Machala, CSc.
Jakub GregorFluorescenční metody pro stanovení biomasy fytoplanktonu: aplikace v laboratorních a terénních studiíchProf. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
Petra PřibylováStanovení chlorovaných parafinů v životním prostředí České republikyProf. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.

Nahoru

Obhájeno v roce 2004

studentnázevškolitel

Chemie životního prostředí

Jana KlánováPhotochemical transformations of monochlorophenols in water ice matrixProf. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Petra KosubováChirální látky v životním prostředí - studium toxafenuProf. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.

Nahoru

Obhájeno v roce 2003

studentnázevškolitel

Chemie životního prostředí

Alena AnsorgováNové typy organických polutantů v životním prostředíProf. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Jakub HofmanResearch of the soil microorganisms at the biomass-, process-, and community - levelsProf. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Kateřina ChramostováMechanismy negenotoxické karcinogeneze a jejich sledování na vybraných boněčných modelech in vitro Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Eva Zubrová (Kmentová)Odpověď rostlin na expozici fluoranthenu v prostředíProf. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.

Nahoru

Obhájeno v roce 2002

studentnázevškolitel

Chemie životního prostředí

Andrea FořtováDetoxification of halogenated aliphatic compounds by MycobacteriaProf. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Stanislav MalýAnalysis abiotic and biotic factors affecting microbial indicators of soil qualityProf. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.

Nahoru

Obhájeno v roce 2001

studentnázevškolitel

Chemie životního prostředí

Zbyněk ProkopBioavailability of Soil and Sediment ContaminantsProf. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.

Nahoru

Obhájeno v roce 2000

studentnázevškolitel

Chemie životního prostředí

Kamila DvořákováApplication of Gas Chromatography and Mass Spectrometry for Study of Kinetics of Dehalogenation ReactionsProf. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Klára HilscherováOsud a účinky hydrofobních organických kontaminantů ve vodním ekosystémuProf. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Jana KoptíkováVliv fluorantenu na růst rostlin bobu, kukuřice a slunečniceProf. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Zuzana PaschováVývoj metodiky pro rutinní stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků v půdáchProf. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.

Nahoru

Obhájeno v roce 1999

studentnázevškolitel

Chemie životního prostředí

Pavel KrčmářLigninolytic enzymes of the white-rot fungus Phanerochaete chrysosporium and its potential to degrade polychlorinated biphenylsProf. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.

Jiné obory

Petr HekeraVliv antropogenní činnosti na chemizmus řeky Moravy (v oblasti CHKO Litovelské Pomoraví)Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Michal ŠkodaBioindikace vlivu stresu na půdní mikrobiální společenstvaProf. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Pavel ČuprScreeningové testy toxicity a genotoxicity na prokaryotických mikroorganismech při hodnocení environmentálních rizikProf. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Luděk BláhaToxiny sinic vodního květuProf. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Pavel KořínekOsud vybraných chlorovaných uhlovodíků v soustavě voda-sediment-půdaProf. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Renata Biela (Plšková)Analýzy vývoje kvality vody ve vodní nádrži KníníčkyProf. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.

Nahoru

Obhájeno v roce 1998

studentnázevškolitel

Jiné obory

Renata Padrtová (Rojíčková)Řasové testy toxicity

Nahoru

Obhájeno v roce 1997

studentnázevškolitel

Jiné obory

Ladislav SlovákStudium vlivu persistentních organických polutantů na vegetaci
Jiří VrubelVliv znečištění ovzduší na obsahy některých cizorodých látek ve vybraných rostlinách

Nahoru

Obhájeno v roce 1996

studentnázevškolitel

Jiné obory

Ján PetríkExpozícia populácie Slovenska polychlorovaným bifenylom

Nahoru

Obhájeno v roce 1995

studentnázevškolitel

Jiné obory

Marek PetřivalskýThe Influence of Xenobiotics, Immunoadjuvans and Stress Factors on the Level of Detoxifying Enzymes

Nahoru

Obhájeno v roce 1994

studentnázevškolitel

Jiné obory

Roman VančuraVyužití modelových skupin bezobratlých pro bioindikaci antropického zatížení půdního systému

Nahoru

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí