RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Ovlivnění raného vývoje živočichů látkami ve vodním prostředí


Effects of compounds in aquatic environment on early development of animals


Student: Marek Pípal

Školitel: Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D.

Rok: 2014

Obor: Ekotoxikologie


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí