RECETOX EDUCATION | Analytické metody pro studium polárních pesticidů v systému půda/voda/rostlina.RECETOX EDUCATION | Analytické metody pro studium polárních pesticidů v systému půda/voda/rostlina.

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Effects of selected environmental pollutants on soil microbial community in laboratory and field studies


Effects of selected environmental pollutants on soil microbial community in laboratory and field stu


Student: Jitka Černohlávková

Školitel: Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.

Rok: 2009

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí