RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Analytické metody pro studium osudu steroidních látek v environmentálních matricích.


Analytical methods for the study of the fate of steroids it environmental matrices


Student: Samuel Mach

Školitel: Doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.

Rok: 2011

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí