RECETOX EDUCATION | Mechanismy toxicity v časných vývojových stádiích vodních živočichůRECETOX EDUCATION | Mechanismy toxicity v časných vývojových stádiích vodních živočichů

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Chirální látky v životním prostředí - studium toxafenu

Student: Petra Kosubová

Školitel: Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.

Rok: 2004

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí