RECETOX EDUCATION | Efekty perzistentních organických polutantů (POPs) na půdní chvostoskoky (Collembola)RECETOX EDUCATION | Efekty perzistentních organických polutantů (POPs) na půdní chvostoskoky (Collembola)

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Analysis abiotic and biotic factors affecting microbial indicators of soil quality


Analysis abiotic and biotic factors affecting microbial indicators of soil quality


Student: Stanislav Malý

Školitel: Prof. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.

Rok: 2002

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí