RECETOX EDUCATION | Využití metody SPME k analýze a studiu rovnováh organických polutantů v prostředíRECETOX EDUCATION | Využití metody SPME k analýze a studiu rovnováh organických polutantů v prostředí

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

The Influence of Xenobiotics, Immunoadjuvans and Stress Factors on the Level of Detoxifying Enzymes


The Influence of Xenobiotics, Immunoadjuvans and Stress Factors on the Level of Detoxifying Enzymes


Student: Marek Petřivalský

Školitel: 

Rok: 1995

Obor: Jiné obory


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí