RECETOX EDUCATION | Přístupy k hodnocení stavu a kontaminace vodních tokůRECETOX EDUCATION | Přístupy k hodnocení stavu a kontaminace vodních toků

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Metody vzorkování a analytického stanovení nově sledovaných typů POPs v prostředí


Sampling and analytical methods for determination of emerging pollutants in the environment


Student: Petr Kukučka

Školitel: Doc. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.

Rok: 2012

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí