RECETOX EDUCATION | Přístupy k hodnocení kvality sedimentů v malých vodních tocíchRECETOX EDUCATION | Přístupy k hodnocení kvality sedimentů v malých vodních tocích

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Hodnocení zdravotních rizik spojených s přípravou a aplikací cytostatických léčiv


Health risk assessment of healthcare personnel participating in the preparation and administration of antineoplastic drugs


Student: Pavel Odráška

Školitel: Doc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

Rok: 2013

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí