RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Vývoj optických biosenzorů pro monitoring kontaminantů v životním prostředí


Development of optical biosensors for monitoring of pollutants in the environment


Student: Šárka Bidmanová

Školitel: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.

Rok: 2012

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí