RECETOX EDUCATION | Imunotoxikologie sinicových metabolitůRECETOX EDUCATION | Imunotoxikologie sinicových metabolitů

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Endokrinně-disruptivní potenciál vzorků z životního prostředí


Endocrine disruptive potential of complex environmental samples


Student: Jiří Novák

Školitel: Doc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

Rok: 2008

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí