RECETOX EDUCATION | Vliv polycyklických aromatických uhlovodíků na růst a vývoj vyšších rostlinRECETOX EDUCATION | Vliv polycyklických aromatických uhlovodíků na růst a vývoj vyšších rostlin

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Ekotoxikologie půdních bezobratlých - žížaly roupice, chvostoskoci


Ecotoxicology of soil invertebrates: earthworms, enchytraeids and collembolans


Student: Jitka Bezchlebová

Školitel: Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.

Rok: 2007

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí