RECETOX EDUCATION | Detoxikace polutantů rostlinami, vliv toxických látek na modelové organismy - využití pro fytoremediační technologieRECETOX EDUCATION | Detoxikace polutantů rostlinami, vliv toxických látek na modelové organismy - využití pro fytoremediační technologie

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Fotochemie organických polutantů v tuhých médiích


Photochemistry of organic pollutants in rigid media


Student: Jindřiška Dolinová

Školitel: Prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.

Rok: 2007

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí