RECETOX EDUCATION | Modely a experimentální hodnocení endokrinní disrupce u vodních živočichůRECETOX EDUCATION | Modely a experimentální hodnocení endokrinní disrupce u vodních živočichů

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Informační a datová základna pro hodnocení ekologických rizik


Information and data base for ecological risk assessment


Student: Roman Šmíd

Školitel: Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.

Rok: 2006

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí