RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Srovnávací studie konzervačních postupů pro třísločiněné usně

Student: Kateřina Kuňáková

Školitel: RNDr. Alois Orlita, CSc.

Rok: 2009

Odkaz na IS.MUNI.CZ: Http://is.muni.cz/th/151293/prif_m/

Obor: Chemie životního prostředí


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí